Jaihoon.TV | Light upon Life

നന്മയുടെ മുഖങ്ങള്‍ (Khutba)

നന്മയുടെ മുഖങ്ങള്‍ (Khutba)
Email This Video

Get the Flash Player to see this content.

നന്മയുടെ മുഖങ്ങള്‍

നിത്യജീവിതത്തിൽ പലരും അവഗണിച്ചു തളുന്ന ഒട്ടേറെ നന്മഗളുണ്ട്‌. നിസ്സാരമെന്നു തോന്നുന്ന പല ലളിത കാര്യങ്ങളും ദൈവ ദ്രിഷ്ടിറ്റിയിൽ വലിയ പുണിയവും പ്രതിഫലാർഹവുമായിരിക്കും

Helping someone with their luggage. ”Assisting a man to mount his beast, or helping him load his luggage on it is a charity.” [Bukhari and Muslim]

Email This Video

Comments

comments

 
Comments

This is very good to understand and learn

Leave a Reply

 
Read previous post:
1848990657_3d0d7cdedc
‘They are my sweet basils in this world.’

Prophet (s) told about his two grand children that they are his sweet basils in this world. Highlights from the...

Close